Recut
ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad 28 juni 2023SAMTYCKE TILL VÅRA JURIDISKA VILLKOR

Vi är Recut URL Shortener, gör affärer som Recut ("Företag," "vi," "oss," "vår").

Vi verkar hemsidan https://stag.recut.in (de "Webbplats"), såväl som alla andra relaterade produkter och tjänster som hänvisar till eller länkar till dessa juridiska villkor (den "Juridiska villkor") (tillsammans "Tjänster").

Gratis URL-förkortare för att skapa perfekta webbadresser för ditt företag. Recut URL Shortener hjälper dig att skapa och dela varumärkeslänkar med dina egna anpassade domäner i stor skala.

Du kan kontakta oss via mejla på support@recut.in eller per post till __________, __________Indien.

Dessa juridiska villkor utgör ett juridiskt bindande avtal som gjorts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du"), och Recut URL Shortener, angående din åtkomst till och användning av tjänsterna. Du samtycker till att genom att använda tjänsterna har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa juridiska villkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA JURIDISKA VILLKOR ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNINGEN OMEDELBART.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på tjänsterna från tid till annan införlivas härmed uttryckligen häri genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa juridiska villkor då och då. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera "Senast uppdaterad" datum för dessa juridiska villkor, och du avsäger dig rätten att få specifik information om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa juridiska villkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade juridiska villkor genom din fortsatta användning av tjänsterna efter det datum som sådana reviderade juridiska villkor publiceras.

Tjänsterna är avsedda för användare som är minst 13 år gamla. Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de är bosatta (vanligtvis under 18 år) måste ha tillstånd av, och vara direkt övervakade av, sin förälder eller vårdnadshavare för att använda tjänsterna. Om du är minderårig måste du låta din förälder eller vårdnadshavare läsa och godkänna dessa juridiska villkor innan du använder tjänsterna.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa juridiska villkor för dina arkiv.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING1. VÅRA TJÄNSTER

Informationen som tillhandahålls när du använder tjänsterna är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller ett land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle utsätta oss för något registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller Land. Följaktligen gör de personer som väljer att få tillgång till tjänsterna från andra platser det på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Tjänsterna är inte skräddarsydda för att följa branschspecifika bestämmelser (HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), så om dina interaktioner skulle bli föremål för sådana lagar, får du inte använda tjänsterna. Du får inte använda tjänsterna på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter till våra tjänster, inklusive all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik i tjänsterna (tillsammans "Innehåll"), såväl som de varumärken, tjänstemärken och logotyper som finns däri (den "Märken").

Vårt innehåll och våra varumärken skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar (och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens) och fördrag i USA och runt om i världen.

Innehållet och märkena tillhandahålls i eller genom tjänsterna "I BEFINTLIGT SKICK" för din personlig, icke-kommersiell användning eller interna affärsändamål endast.

Din användning av våra tjänster

Under förutsättning att du följer dessa juridiska villkor, inklusive "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" avsnitt nedan, ger vi dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallbar licens till:
 • komma åt tjänsterna; och
 • ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till på rätt sätt.
enbart för din skull personlig, icke-kommersiell användning eller interna affärsändamål.

Förutom vad som anges i detta avsnitt eller någon annanstans i våra juridiska villkor, får ingen del av tjänsterna och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, samlas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas , licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Om du vill använda tjänsterna, innehållet eller märkena på något annat sätt än vad som anges i detta avsnitt eller någon annanstans i våra juridiska villkor, vänligen rikta din begäran till: support@recut.in. Om vi någonsin ger dig tillåtelse att publicera, reproducera eller offentligt visa någon del av våra tjänster eller innehåll, måste du identifiera oss som ägare eller licensgivare för tjänsterna, innehållet eller varumärkena och se till att eventuella upphovsrätts- eller äganderättsmeddelanden visas eller är synlig när du lägger upp, reproducerar eller visar vårt innehåll.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig i och till tjänsterna, innehållet och varumärkena.

Varje brott mot dessa immateriella rättigheter kommer att utgöra ett väsentligt brott mot våra juridiska villkor och din rätt att använda våra tjänster kommer att upphöra omedelbart.

Dina bidrag

Vänligen granska detta avsnitt och "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" avsnitt noggrant innan du använder våra tjänster för att förstå (a) rättigheterna du ger oss och (b) skyldigheter du har när du lägger upp eller laddar upp något innehåll via tjänsterna.

Bidrag: Genom att direkt skicka oss frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om tjänsterna ("Inlämningar"), samtycker du till att tilldela oss alla immateriella rättigheter i sådan inlämning. Du samtycker till att vi ska äga detta bidrag och ha rätt till dess obegränsade användning och spridning för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan erkännande eller kompensation till dig.

Du är ansvarig för vad du lägger upp eller laddar upp: Genom att skicka oss bidrag genom någon del av tjänsterna du:
 • bekräfta att du har läst och håller med vår "FÖRBJUDNA AKTIVITETER" och kommer inte att lägga upp, skicka, publicera, ladda upp eller överföra någon inlämning via tjänsterna som är olagligt, trakasserande, hatiskt, skadligt, ärekränkande, obscent, mobbning, kränkande, diskriminerande, hotande mot någon person eller grupp, sexuellt explicit, falskt, felaktigt, bedrägligt eller vilseledande;
 • i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, avstå från alla moraliska rättigheter till ett sådant bidrag;
 • garanterar att varje sådan inlämning är original för dig eller att du har nödvändiga rättigheter och licenser att skicka in sådana inlämningar och att du har full behörighet att ge oss de ovan nämnda rättigheterna i förhållande till dina Bidrag; och
 • garantera och intyga att dina bidrag utgör inte konfidentiell information.
Du är ensam ansvarig för dina bidrag och du samtycker uttryckligen till att ersätta oss för alla förluster som vi kan lida på grund av ditt brott mot (a) detta avsnitt, (b) tredje parts immateriella rättigheter eller (c) tillämplig lag.

3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda tjänsterna representerar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation som du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa juridiska villkor; (4) du inte är under 13 år; (5) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor, eller om du är minderårig har du fått föräldrarnas tillstånd att använda tjänsterna; (6) du inte kommer åt Tjänsterna på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (7) kommer du inte att använda Tjänsterna för några olagliga eller obehörig syfte; och (8) din användning av tjänsterna kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av tjänsterna (eller någon del därav).

4. ANVÄNDARREGISTRERING

Du kan behöva registrera dig för att använda tjänsterna. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att ansvara för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn du väljer om vi efter eget gottfinnande fastställer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

5. KÖP OCH BETALNING

Vi accepterar följande betalningssätt:

-  PayPal

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via Tjänsterna. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och betalkorts utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Omsättningsskatt kommer att läggas till priset på köpen som vi bedömer kräva. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska vara i US dollar.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som då gäller för dina köp och eventuella tillämpliga fraktavgifter, och du godkänna oss att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller tagit emot betalning.

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som görs via tjänsterna. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, i vår enda dom, verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

6. GRATIS PRÖVNING

Vi erbjuder en 3-dagars gratis provperiod för nya användare som registrerar sig med tjänsterna. I slutet av provperioden kommer användarens konto att nedgraderas till gratisplan.

7. AVBOKNING

Alla köp är ej återbetalningsbara. Du kan avbryta din prenumeration när som helst genom att logga in på ditt konto. Din uppsägning träder i kraft vid slutet av den aktuella betalda perioden.

Om du är missnöjd med våra tjänster, vänligen maila oss på support@recut.in.

8. FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda Tjänsterna för något annat ändamål än det för vilket vi gör Tjänsterna tillgängliga. Tjänsterna får inte användas i samband med någon reklam strävanden förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.

Som användare av tjänsterna samtycker du till att inte:
 • Systematiskt hämta data eller annat innehåll från tjänsterna för att skapa eller kompilera, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 • Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.
 • Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänsterna, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller upprätthåller begränsningar för användningen av tjänsterna och/eller innehållet däri.
 • Nedvärdera, smutsa ner eller på annat sätt skada oss och/eller tjänsterna enligt vår åsikt.
 • Använd all information som erhållits från tjänsterna för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 • Använd våra supporttjänster på ett felaktigt sätt eller skicka in falska rapporter om missbruk eller tjänstefel.
 • Använd tjänsterna på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.
 • Engagera sig i obehörig inramning av eller länkning till tjänsterna.
 • Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör någon parts oavbrutna användning och åtnjutande av tjänsterna eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av tjänsterna.
 • Engagera dig i all automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.
 • Ta bort meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från innehållet.
 • Försök att utge sig för en annan användare eller person eller använd en annan användares användarnamn.
 • Ladda upp eller överför (eller försök att ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamling eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat ("gifs"), 1×1 pixlar, webbuggar, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
 • Störa, störa eller skapa en otillbörlig börda på tjänsterna eller nätverken eller tjänsterna som är anslutna till tjänsterna.
 • Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av tjänsterna till dig.
 • Försök att kringgå alla åtgärder av tjänsterna som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till tjänsterna, eller någon del av tjänsterna.
 • Kopiera eller anpassa Tjänsternas programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 • Förutom vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av tjänsterna.
 • Förutom när det kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använd, lansera, utveckla eller distribuera alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offlineläsare som får åtkomst till tjänsterna, eller använda eller starta någon obehörig skript eller annan programvara.
 • Använd en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på tjänsterna.
 • Gör någon obehörig användning av tjänsterna, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserat sätt eller under falska anspråk.
 • Använd tjänsterna som en del av alla försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda tjänsterna och/eller innehållet för intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.
 • Sälj eller på annat sätt överför din profil.

9. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Tjänsterna erbjuder inte användare att skicka eller lägga upp innehåll. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på tjänsterna, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier , grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (tillsammans, "Bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av tjänsterna och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas i enlighet med Tjänsternas sekretesspolicy. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:
 • Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförande, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten eller tredje parts moraliska rättigheter.
 • Du är skaparen och ägaren av eller har det nödvändiga licenser, rättigheter, samtycken, utgåvor och tillstånd att använda och till godkänna oss, tjänsterna och andra användare av tjänsterna att använda dina bidrag på något sätt som avses i tjänsterna och dessa juridiska villkor.
 • Du har skriftligt samtycke, frigivning och/eller tillåtelse från varje identifierbar individuell person i dina Bidrag att använda namnet eller bilden av varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina Bidrag på något sätt som övervägs av Tjänster och dessa juridiska villkor.
 • Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 • Dina bidrag är inte oönskade eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, spam, massutskick eller andra former av uppmaning.
 • Dina bidrag är inte obscena, oanständiga, lustiga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt beslut av oss).
 • Dina bidrag hånar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.
 • Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i den juridiska betydelsen av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller klass av människor.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
 • Dina bidrag bryter inte mot tredje parts integritet eller publicitetsrättigheter.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag angående barnpornografi, eller på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.
 • Dina bidrag inkluderar inte några stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuella preferenser eller fysiska handikapp.
 • Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa juridiska villkor eller någon tillämplig lag eller förordning.
All användning av tjänsterna i strid med det föregående bryter mot dessa juridiska villkor och kan bland annat leda till uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda tjänsterna.

10. BIDRAG LICENS

Du och Tjänsterna samtycker till att vi kan komma åt, lagra, bearbeta och använda all information och personlig information som du tillhandahåller följa villkoren i integritetspolicyn och dina val (inklusive inställningar).

Genom att skicka in förslag eller annan feedback angående tjänsterna samtycker du till att vi kan använda och dela sådan feedback för alla ändamål utan ersättning till dig.

Vi hävdar inget äganderätt över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag från dig i något område på tjänsterna. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till tjänsterna och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

11. SOCIALA MEDIA

Som en del av Tjänsternas funktionalitet kan du länka ditt konto till onlinekonton du har hos tredjepartstjänsteleverantörer (varje sådant konto, ett "Tredjepartskonto") genom att antingen: (1) tillhandahålla din inloggningsinformation för ditt Tredjepartskonto via tjänsterna; eller (2) ger oss tillgång till din Tredje part Konto, som är tillåtet enligt tillämpliga villkor som styr din användning av var och en Tredje part Konto. Du representerar och garanterar att du har rätt att avslöja din Tredje part Kontoinloggningsinformation till oss och/eller ge oss tillgång till din Tredje part Konto, utan att du bryter mot någon av de villkor som styr din användning av det tillämpliga Tredje part konto, och utan att förplikta oss att betala några avgifter eller göra oss föremål för några användningsbegränsningar som ålagts av tredjepartstjänsteleverantören till Tredje part Konto. Genom att ge oss tillgång till ev Tredje part Konton förstår du att (1) vi kan komma åt, göra tillgängliga och lagra (om tillämpligt) allt innehåll som du har tillhandahållit och lagrat i din Tredje part Kontot (den "Socialt nätverksinnehåll") så att den är tillgänglig på och genom tjänsterna via ditt konto, inklusive utan begränsning eventuella vänlistor och (2) vi kan skicka till och ta emot från din Tredje part Kontotilläggsinformation i den utsträckning du meddelas när du länkar ditt konto till Tredje part Konto. Beroende på Tredje part Konton du väljer och är föremål för de sekretessinställningar som du har angett i sådana Tredje part Konton, personligt identifierbar information som du lägger till din Tredje part Konton kan vara tillgängliga på och via ditt konto på Tjänsterna. Observera att om a Tredje part Kontot eller tillhörande tjänst blir otillgänglig eller vår tillgång till sådan Tredje part Kontot avslutas av den tredje partens tjänsteleverantör, då kan innehållet i sociala nätverk inte längre vara tillgängligt på och genom tjänsterna. Du kommer att ha möjlighet att inaktivera anslutningen mellan ditt konto på Tjänsterna och ditt Tredje part Konton när som helst. OBSERVERA ATT DITT RELATION MED TREDJEPARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM ÄR KNAPPADE TILL DINA TREDJEPARTSKONTON ENDAST STYRS AV DITT AVTAL MED SÅDANA TREDJEPARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER. Vi gör inga ansträngningar för att granska något innehåll i sociala nätverk för något syfte, inklusive men inte begränsat till, för noggrannhet, laglighet eller icke-intrång, och vi är inte ansvariga för innehåll i sociala nätverk. Du bekräftar och samtycker till att vi kan komma åt din e-postadressbok kopplad till en Tredje part Kontot och din kontaktlista lagras på din mobila enhet eller surfplatta enbart i syfte att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda tjänsterna. Du kan avaktivera anslutningen mellan Tjänsterna och din Tredje part Konto genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan eller via dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka radera all information som lagras på våra servrar som erhållits genom sådana Tredje part Konto, förutom användarnamnet och profilbilden som kopplas till ditt konto.

12. TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH INNEHÅLL

Tjänsterna kan innehålla (eller så kan du skickas via Webbplats) länkar till andra webbplatser ("Tredje parts webbplatser") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part ("Tredjepartsinnehåll"). Sådan Tredje part Webbplatser och Tredje part Innehållet undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för några tredje parts webbplatser som nås via tjänsterna eller någon Tredje part Innehåll som publiceras på, tillgängligt via eller installerat från tjänsterna, inklusive innehållet, noggrannheten, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer i eller ingår i Tredje part Webbplatser eller Tredje part Innehåll. Inkludering av, länkning till eller tillåtande av användning eller installation av någon Tredje part Webbplatser eller något annat Tredje part Innehållet innebär inte att vi godkänner eller godkänner det. Om du bestämmer dig för att lämna tjänsterna och få tillgång till Tredje part Webbplatser eller att använda eller installera någon Tredje part Innehåll, du gör det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa juridiska villkor inte längre gäller. Du bör granska de tillämpliga villkoren och policyerna, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från Tjänsterna eller som relaterar till applikationer du använder eller installerar från Tjänsterna. Alla köp du gör genom Tredje part Webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana köp som uteslutande sker mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på Tredje part Webbplatser och du ska hålla oss skyldiga från all skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss skyldiga från alla förluster som du lider eller skada som orsakats dig i samband med eller på något sätt härrör från någon Tredje part Innehåll eller någon kontakt med Tredje part Webbplatser.

13. ANNONSÖRER

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa delar av tjänsterna, såsom sidofältsannonser eller bannerannonser. Vi ger helt enkelt utrymme för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörer.

14. HANTERING AV TJÄNSTER

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka tjänsterna för brott mot dessa juridiska villkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa juridiska villkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar att ta bort från tjänsterna eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera tjänsterna på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av tjänsterna.

15. INTEGRITETSPOLICY

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår sekretesspolicy: https://recut.in/privacy-policy. Genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som är införlivad i dessa juridiska villkor. Observera att tjänsterna är värd Indien. Om du får tillgång till tjänsterna från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Indien, sedan genom din fortsatta användning av Tjänsterna överför du dina data till Indien, och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Indien. Vidare accepterar vi inte medvetet, begär eller ber om information från barn eller marknadsför medvetet till barn. Därför, i enlighet med US Children's Online Privacy Protection Act, om vi får verklig kännedom om att någon under 13 år har lämnat personlig information till oss utan det erforderliga och verifierbara samtycke från föräldrarna, kommer vi att radera den informationen från tjänsterna så snabbt som är någorlunda praktiskt.

16. TID OCH UPPSÄGNING

Dessa juridiska villkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder tjänsterna. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGRA ANDRA BESTÄMMELSER I DESSA JURIDISKA VILLKOR, FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTEN ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA VISSA UPPLYSNINGAR FÖR EN IP-ADRESSON), FÖR EN IP-ADRESSON. INGEN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA JURIDISKA VILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE I TJÄNSTERNA ELLER TA BORT DITT KONTO OCH EVENTUELLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU LASTAT NÅGON TID, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av tredje part. fest. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande.

17. MODIFIKATIONER OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet i tjänsterna när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information om våra tjänster. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av tjänsterna.

Vi kan inte garantera att tjänsterna alltid är tillgängliga. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till tjänsterna, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, stänga av, avbryta eller på annat sätt modifiera tjänsterna när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakats av din oförmåga att komma åt eller använda tjänsterna under någon driftstopp eller avbrott av tjänsterna. Ingenting i dessa juridiska villkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja tjänsterna eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband därmed.

18. GÄLLANDE LAG

Dessa juridiska villkor ska styras av och definieras i enlighet med lagarna i Indien. Recut URL Shortener och själv oåterkalleligt samtycke till att domstolarna i Indien ska ha exklusiv jurisdiktion att lösa eventuella tvister som kan uppstå i samband med dessa juridiska villkor.

19. TVISTLÖSNING

Du samtycker till att oåterkalleligt hänskjuta alla tvister relaterade till dessa juridiska villkor eller det rättsliga förhållandet som upprättats av dessa juridiska villkor till jurisdiktionen för Indien domstolar. Recut URL Shortener ska också behålla rätten att väcka talan om sakfrågan vid domstolarna i det land där du är bosatt eller, om dessa juridiska villkor ingås inom ramen för ditt yrke eller yrke, staten på din huvudsakliga verksamhetsort .

20. RÄTTELSER

Det kan finnas information om Tjänsterna som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på Tjänsterna när som helst utan föregående meddelande.

21. VARNING

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, FRÅSÄGER VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I ANSLUTNING MED TJÄNSTERNA OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR MJÄVLIGHET, INTRÄDE. VI GER INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I TJÄNSTERNAS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILA APPLIKATIONER LÄNKAD TILL TJÄNSTERNA OCH VI KOMMER INGET ANSVAR FÖR ANSVAR ELLER ANSVAR, ELLER ANSVAR, 1. INNEHÅLLSACIES OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, (3) NÅGON OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER ALLA PERSONLIGA INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRADE DÄR, (4) NÅGOT AVBROTT ELLER AVBROTT AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN TJÄNSTERNA, (5) NÅGRA BEGÅR, TROMMAR, VIRUSES ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM TJÄNSTERNA AV NÅGON TREDJE PART, OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÄMNINGAR I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPLAS AV NÅGOT SLAG. INNEHÅLL UPPLAGT, ÖVERFÖRT ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA TJÄNSTERNA. VI GARANTERAR, STÖRDER, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV TREDJE PART GENOM TJÄNSTERNA, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNAN WEBBPLATSER FÖR WEBBPLATSER PÅ EN ANNAN WEBBPLATSER. OCH VI KOMMER INTE VARA PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ÖVERVAKNING AV ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ, BÖR DU ANVÄNDA DIN BÄSTA DOM OCH IVA VAR FÖRSIKTIG DÄR LÄMPLIGT.

22. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA GEMENSAMMA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJDSKADOR, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER PUNITIVA SKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

23. SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater ' avgifter och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av: (1) användning av tjänsterna; (2) brott mot dessa juridiska villkor; (3) alla brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa juridiska villkor; (4) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (5) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av tjänsterna som du anslutit till via tjänsterna. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att, på din bekostnad, anta det exklusiva försvar och kontroll över alla frågor för vilka du är skyldig att gottgöra oss, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vår försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

24. ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till Tjänsterna i syfte att hantera Tjänsternas prestanda, såväl som uppgifter relaterade till din användning av Tjänsterna. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som hänför sig till någon aktivitet du har gjort med hjälp av tjänsterna. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för någon förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådan data.

25. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATER

Att besöka tjänsterna, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på tjänsterna, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA PEKTORER OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERING AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRS AV OSS ELLER VIA TJÄNSTER. Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

26. KALIFORNIEN ANVÄNDARE OCH INNEHÅLLARE

Om något klagomål hos oss inte löses på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta Complaint Assistance Unit vid Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftligen på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornien 95834 eller per telefon på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

27. DIVERSE

Dessa juridiska villkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på tjänsterna eller med avseende på tjänsterna utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa juridiska villkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa juridiska villkor fungerar i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakats av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa juridiska villkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen skiljas från dessa juridiska villkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställnings- eller agenturförhållande skapat mellan dig och oss som ett resultat av dessa juridiska villkor eller användning av tjänsterna. Du samtycker till att dessa juridiska villkor inte kommer att tolkas mot oss i kraft av att ha utarbetat dem. Du avsäger dig härmed allt försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa juridiska villkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa juridiska villkor.

28. KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående tjänsterna eller för att få ytterligare information om användningen av tjänsterna, vänligen kontakta oss på:

Recut URL Shortener
__________
Indien
support@recut.in