Recut

Slack integration

Du kan integrera den här appen med ditt Slack-konto och förkorta direkt från Slack-gränssnittet med hjälp av kommandoraden nedan. Denna Slack-integrering kommer att spara alla dina länkar på ditt konto om du behöver komma åt dem senare. Se nedan hur du använder kommandot.

slak
slak

Slack Command

/recut

/recut https://google.com

För att skicka ett anpassat alias, använd följande parameter (ABCDXYZ). Detta kommer att berätta för skriptet att förkorta länken med det anpassade aliaset ABCDXYZ.

/recut (google) https://google.com

Få de senaste 5 klicken

Du kan få de fem senaste klicken om du föregår den korta länken med "klick:" enligt följande.

/recut clicks:https://rcut.in/sampleshortlink

Hjälp

Du kan alltid använda hjälpkommandot om du behöver hjälp eller påminna dig om hur det fungerar.

/recut hjälp

Du är ett klick ifrån att ta kontroll över alla dina länkar och får omedelbart bättre resultat.